Çocukluk döneminde özellikle 2-7 yaş arasında %30-40 oranında duyulabilen üfürümlerdir. Üfürüm, kanın kalp odacıkları ve damarları arasında türbülans oluşmasına sebep olan bir durumda kulak ile duyulan sestir. Muayene sırasında duyuluyor olması, kardiyoloji incelemesini gerektirir.
Masum üfürümler, genellikle kalbin orta bölümünde, kısa süreli, yumuşak karakterli ve hafif şiddetli duyulan üfürümlerdir. Ateş, efor, heyecan gibi durumlarda üfürüm şiddeti artar ve daha kolay duyulur. Bu sebepledir ki, her zamanki olağan muayeneler haricinde ateşli bir hastalık durumundaki muayenelerde üfürüm duyulması kolaylaşır. Sağlıklı olduğu dönemde tekrar dinlenmelidir.
Masum üfürümler tedavi gerektirmez.

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir