TELEVİZYON İZLERKEN ONU DA İZLEYİN
Çocuklar ve ergenler ekranda gördükleri görüntülerden kolaylıkla etkilenmektedirler. Çocuklar, gördükleri olayları yaşamlarından parçalarla birleştirerek kendilerini gerçek olmayan olaylara kolaylıkla kaptırabilirler. Bu durum aslında her yaştan birey için geçerli olsa da çocuklar ve ergenler için tehlikeli sonuçlar doğurması açısından tehlikelidir. Özellikle şiddet görüntülerinde 2 türlü etkilenim olmaktadır. İlki, şiddet görüntüleri izlendiğinde mağdurun çektiği acının yoğun olarak hissedilmesidir ve izleyene acı ve ıstırap verir. İkincisi ise, şiddeti sergileyen kişinin yarattığı duyguyu benimseyerek öfke ve nefret duygularından keyif almaktır. Her iki durumda da, kişilerin ekranda izledikleri öğelerden ister istemez etkilenerek, farkında olmadan duygularına yön verebildikleri gerçeğini unutmadan, ebeveynlerimizin dikkatli olmaları gerekmektedir.

DR. SABAHAT KARAKAŞLILAR

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir